Rēhita


E taea anō te tomo mai mā te:


Kua whai kaute kē koe? Tomo mai.