Kōrero Māori

hei whakaako i te rorohiko ki ngā reo taketake

Hopu Kōrero Māori Group Competition

Finished on 25 March

The Hopu Kōrero Māori competition is finished. The judges are finalising the scores, and winners will be announced by 12pm 28 March 2018.

Kōrero Māori he tikanga hei toro atu ki te iwi whānui hei kohikohi i te reo kōrero—ngā kapohanga reo—hei whakaako i te rorohiko kia mārama ai ki te reo kōrero mā te ako-ā-mīhini nei. I tīmata ai tēnei kaupapa kia riro ai mā te mīhini e tuhituhi mai te hia mano haora kōrero reo Māori kua oti te kohikohii ngā tau ki muri kei tehiku.nz kia māmā ake ai te toro mai a te Māori ki ngā kohinga reo Māori. E hiahia ana anō hoki mātou kia taea te reo Māori, me ērā atu reo taketake, e ngā mīhini reo kōrero pērā i a Siri.

Ngā reo e taea ana

Ngā whakamāoritanga mō te Kōrero Māori koia ēnei ko ngā reo e taea ana:

  • Māori

Add another language by translating this app.